Kategorie: Svět IT

LaTeX

LaTeX

Návod jak nainstalovat a vytvořit první dokument v LaTeX na Windows 7.

1. Instalace

K tobu aby chom mohli vytvářet soubory v LaTeXu musíme nejdříve stáhnout kompilátor TeXu a LaTeXu. Ten najdeme na: http://miktex.org/. Většinou je dostupná nejaktuálnější verze. Po stažení nainstalujeme. Dále budeme potřebovat editor pro práci se zdrojovými soubory LaTeXu. Těch je několik. Já osobně používám TeXstudio, které je distribuováno i v českém jazyce. To naleznete ke stažení zde: http://texstudio.sourceforge.net/. Také nainstalujeme a po instalaci spustíme.  

2. Spuštění a první sazba textu

Program spustíme a v záložce Soubor vybereme Nový (Ctrl + N). Po spuštění program vypadá nějak takto:

První dokument a jeho překlad najdete na obrázku níže. Před samotným spuštěním překladu příkazů je nejprve potřeba soubor uložit. To provedeme v Soubor > Uložit nebo Uložit jako... Na tento krok nezapoměnte, jinak se vám nepodaří překlad. Na dalších řádcích si rozebereme co jednotlivé příkazy znamenají.

Trochu si rozebereme nejprve pracovní plochu. V levé části vidíme příkazy, které zadáváme a které se potom přeloží na finální dokument. V pravé části je výsledná podoba dokumentu. Ve spodní levé části jsou záznamy, které vznikly v průběhu sestavování dokumentu. Objevují se zde hlášky o úspěšném sestavení dokumentu, nebo například chyby, které při sestavování vznikly. Ty je poté třeba opravit. 

Rozbor jednotlivých příkazů

\documentclass{article}  - je úvodní příkaz, kterým deklaruje třídu komumentu. Dokument tímto musí začínat. Řeknete tím LaTeXu jaký dokument hodláte vytvářet (article = článek). Část mezi \documentclass{article} a \begin{document} se nazývá preambule a slouží pro nastavení různých parametrů. Negeneruje žádný viditelný výstup, pouze nastavuje parametry a definice příkazů. Makra \usepackage[options]{package} rozšiřují, základní schopnosti LaTeXu.

Samotný text, který pak sázíme je uzavřen mezi \begin{document} a \end{document}. V našem případě překládá Ahoj světe, který se objeví na výstupu. Názvy ve složených závorkách musí být shodné, jedná se o párové příkazy, tedy o začátek a konec dané sekce. V případě, že se budou názvy lišit, okamžite se objeví chyba.

\usepackage[czech]{babel}\usepackage[utf8]{inputenc} nastavují podporu češtiny. \usepackage[utf8]{inputenc} je nastavení kódování v balíku inputenc. \usepackage[czech]{babel} balík babel má na starots přizpůsobení LaTeXu různým jazykům v našem případě czech, tedy češtiny.

Další články o LaTeX:

LaTeX - Titulní strana

LaTeX - Nadpisy, podnadpisy a obsah

LaTeX - Český slovník

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.

„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich