Kategorie: Svět IT

LaTeX

LaTeX

Návod jak nainstalovat a vytvořit první dokument v LaTeX na Windows 7.

1. Instalace

K tobu aby chom mohli vytvářet soubory v LaTeXu musíme nejdříve stáhnout kompilátor TeXu a LaTeXu. Ten najdeme na: http://miktex.org/. Většinou je dostupná nejaktuálnější verze. Po stažení nainstalujeme. Dále budeme potřebovat editor pro práci se zdrojovými soubory LaTeXu. Těch je několik. Já osobně používám TeXstudio, které je distribuováno i v českém jazyce. To naleznete ke stažení zde: http://texstudio.sourceforge.net/. Také nainstalujeme a po instalaci spustíme.  

2. Spuštění a první sazba textu

Program spustíme a v záložce Soubor vybereme Nový (Ctrl + N). Po spuštění program vypadá nějak takto:

První dokument a jeho překlad najdete na obrázku níže. Před samotným spuštěním překladu příkazů je nejprve potřeba soubor uložit. To provedeme v Soubor > Uložit nebo Uložit jako... Na tento krok nezapoměnte, jinak se vám nepodaří překlad. Na dalších řádcích si rozebereme co jednotlivé příkazy znamenají.

Trochu si rozebereme nejprve pracovní plochu. V levé části vidíme příkazy, které zadáváme a které se potom přeloží na finální dokument. V pravé části je výsledná podoba dokumentu. Ve spodní levé části jsou záznamy, které vznikly v průběhu sestavování dokumentu. Objevují se zde hlášky o úspěšném sestavení dokumentu, nebo například chyby, které při sestavování vznikly. Ty je poté třeba opravit. 

Rozbor jednotlivých příkazů

\documentclass{article}  - je úvodní příkaz, kterým deklaruje třídu komumentu. Dokument tímto musí začínat. Řeknete tím LaTeXu jaký dokument hodláte vytvářet (article = článek). Část mezi \documentclass{article} a \begin{document} se nazývá preambule a slouží pro nastavení různých parametrů. Negeneruje žádný viditelný výstup, pouze nastavuje parametry a definice příkazů. Makra \usepackage[options]{package} rozšiřují, základní schopnosti LaTeXu.

Samotný text, který pak sázíme je uzavřen mezi \begin{document} a \end{document}. V našem případě překládá Ahoj světe, který se objeví na výstupu. Názvy ve složených závorkách musí být shodné, jedná se o párové příkazy, tedy o začátek a konec dané sekce. V případě, že se budou názvy lišit, okamžite se objeví chyba.

\usepackage[czech]{babel}\usepackage[utf8]{inputenc} nastavují podporu češtiny. \usepackage[utf8]{inputenc} je nastavení kódování v balíku inputenc. \usepackage[czech]{babel} balík babel má na starots přizpůsobení LaTeXu různým jazykům v našem případě czech, tedy češtiny.

Další články o LaTeX:

LaTeX - Titulní strana

LaTeX - Nadpisy, podnadpisy a obsah

LaTeX - Český slovník

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.