Kategorie: Svět IT

LaTeX Titulní strana

LaTeX Titulní strana

V minulém článku jsme si ukázali základní kostru dokumentu. Dnesk si vytvoříme jednoduchou titulní stranu, kterou uvedeme svůj dokument.

Základní kostru dokumentu už umíme. Tak se pojďmě podívat na titulní stranu. Opět si nejdříve ukážeme jak to celé bude vypadat a pak si to postupně rozebereme. Tady je výsledek:

 

Nastavení třídy dokumentu na article a podpory českých znaků v LaTeXu už známe. Teď jse pojdme podívat na makra \autor, \date a \title. Už samy názvy o sobě vypovídají k čemu slouží. \autor{Martin} - nastavuje jméno autora, které se zobrazí na titulní straně. \date{\today} - nám nastavuje aktuální datum, kdy byl dokument vytvořen a kompilován a \title{\latex} - nastavuje nadpis/název dokumentu. Pokud chceme aby LaTeX automaticky kdekoli v textu vygeneroval svoje logo, použijeme pro to "příkaz" \latex, před samotné slovo LaTeX vložíme pouze \. Jak už jsem psal v minulém článku, tak jakákoli nastavení v preambuli nejsou v samotném textu viditelná. Proto je třeba do těla dokumentu, tedy mezi \begin{document} a \end{document} vložit příkaz \maketitle. Tento příkaz vygeneruje úvodní stránku s daty nastavenými v preambuli. Určitě jste si všimli, že výsledné uspořádání nadpisu, jména a data neodpovídá tomu, jak je to zadáno v preambuli. Finální uspořádání určuje \documentclass{article}.

Dalším příkazem \pagenumbering{gobbel} jseme řekli, že chceme zrušit číslování stránek a nastavit je opět na počáteční hodnotu, člili 1. Úvodní strana je tímto hotová. \newpage nám vytvoří novou stranu. \tableofcontents vytváří obsah dokumentu. Který se při každém přeložení aktualizuje. Více k obsahu uvidíme v dalším článku. Na stránce s obsahem již chceme zobrazit číslo stránky. Proto opět příkazem \pagenumbering{arabic} vložíme číslo stránky, atribut arabic definuje, že se bude jednat o arabské číslice. Můžeme si klidně zvolit i římské číslice ato buď velké {Roman} nebo malé {roman} k dispozici jsou také písmena abecedy malá {alph} a velká {Alph}. Jelikož na stejné straně jako je obsah, nechci začínat psát samotný text, vložím si znovu novou stranu příkazem \newpage.

Toto je úplně nejjednodušší titulní strana. Příště se podíváme na nadpisy a podnadpisy a také na to jak se nám automaticky bude generovat obsah.

 

LaTeX - Úvod

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.