Kategorie: Svět IT

Jak zabezpečit domácí WiFi síť II.

Jak zabezpečit domácí WiFi síť II.

Dnes bych chtěl pokračovat v článku Jak zabezpečit domácí WiFi síť. Podíváme se na další bezpečnostní prvek a to na vazbu DHCP s MAC adresou.

Co je to MAC adresa a jak ji na našem počítači zjístit, už víme. A co je to DHCP? Z anglického Dynamic Host Configuration Protcol. Je to síťový protokol, který zajišťuje po připojení PC do sítě automatické přidělení IP adresy a ostatních parametrů potřebných k připojení počítače do sítě (adresa brány, maska podsítě, adresa DNS servrů). DHCP server zajišťuje, že všechny přidělené IP adresy v síti jsou jedinečné.

Jak tedy nastavit přidělování IP adres v naši domácí síti? 

Nejdříve je potřeba na našem routru zapnou funkci DHCP server a nastavit některé základní údaje.

Musíme zde vyplnit Start IP Address. To je nejnižší adresa, kterou může server přidělovat. A potom End IP Address, to je nejvyšší možná přidělená IP adresa. Z takto nastaveného rozsahu se nyní budou automaticky přidělovat IP adresy všem zařízením, které se k našemu routru připojí. (Rozsah adres je třeba volit z privátních IP adres!).

Nyní jak udělat DHCP s vazbou na MAC adresu

Vroutru klikneme na položku Adress Reservation.

Poté na tlačítko Add New... (přidat novou).

Zde vyplníme MAC adresu našeho zařízení, které chceme přidat (kterou jsme zjistili z výpisu ipconfig /all v příkazovém řádku). A IP adresu, kterou pro toto zařízeni rezervujeme. Musíme však vybrat adresu z rozsahu privátních IP adres. doporučuji adresy z rozsahu 192.168.X.X - 192.168.255.254. A klikneme na tlačítko Save (uložit).

Nyní se nám u naší MAC adresy počítače objevila IP adresa, kterou jsme ji přidělili. Teď je však potřeba zařízení rebootovat a to jak náš router tak i počítač. V případě počítače stačí do příkazového řádku napsat příkaz ipconfig /renew. Pokud si znova vypíšeme na počítači všechny síťové adaptéry pomocí příkazu ipcofig /all, vidíme, že naš počítač s MAC adresou A0-00-31-AB-00-00 má přidělenou IP adresu 192.168.1.10. 

Pokaždé když teď počítač zapneme, bude mít přidělenou tuto adresu. Adresu mu přidělí DHCP server, který jsme nastavili a to okamžitě jakmile se počítač připojí do sítě.Pokud "nesvážeme" MAC adresu s námi přidělenou IP adresou, tak router bude automaticky přidělovat nejnižší možnou IP adresu z námi na začátku zvoleného rozsahu.

Co jsou to privátní IP adresy?

Privátní neboli neveřejné IP adresy jsou adresy, které se používají pro adresování vnitřních (lokálních) sítí. To znamená, že se nikdy nemohou objevit na internetu a nemůže tak dojít ke kolizi IP adres. Z těchto rozsahů by jste měli volit IP adresy pro své domácí sítě. 

Rozsahy privátních IP adres:

  • pro třídu A: 10.0.0.0 - 10.255.255.255
  • pro třídu B: 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • pro třídu C: 192.168.0.0 - 192.168.255.255

 

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.