Kategorie: Svět IT

Raspberry PI jako NTP server

Raspberry PI jako NTP server

Návod na nastavení Raspberry PI jako NTP serveru a počítačů (či jiných zařízení) v LAN síti, tak aby získávali aktuální čas právě z Raspberry.

Instalace NTP na Raspberry PI

Nejdříve potřebujeme nainstalovat balíček NTP (může se stát, že je již nainstalován):

apt-get install ntp

To je vše. Raspberry si nyní synchronizuje čas s NTP servery. Defaultně používá NTP servery, které jsou celkem daleko od Vás. Může to mít negativní dopad na přenost synchronizace času. Proto si nastavíme servery, které jsou v české republice.

Konfigurace NTP serveru

Přejdeme do souboru:

nano /etc/ntp.conf

Zde najdeme řádky, které začínají slovem "server" a nahradíme je níže přiloženými odkazy na jednotlivé servery. 

Výpis souboru ntp.conf:

# /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
# Enable this if you want statistics to be logged.
statsdir /var/log/ntpstats/

statistics loopstats peerstats clockstats
filegen loopstats file loopstats type day enable
filegen peerstats file peerstats type day enable
filegen clockstats file clockstats type day enable

# You do need to talk to an NTP server or two (or three).
#server ntp.your-provider.example

# pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
# pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
# pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
#server 0.debian.pool.ntp.org iburst
#server 1.debian.pool.ntp.org iburst
#server 2.debian.pool.ntp.org iburst
#server 3.debian.pool.ntp.org iburst

server 0.cz.pool.ntp.org iburst
server 1.cz.pool.ntp.org iburst
server 2.cz.pool.ntp.org iburst
server 3.cz.pool.ntp.org iburst


# Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
# details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestric$
# might also be helpful.

Zvýrazněná část, jsou NTP servery v české republice. Nyní restartujeme ntp službu:

/etc/init.d/ntp restart

Příkaz na ověření jestli se čas správě synchronizoval se servery které jsme nastavili:

ntpq -pn

Výstup příkazu:

     remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
+147.231.100.5   147.231.100.11   2 u  391 1024  377   10.345    0.208   0.847
+213.151.89.43   195.113.144.201  2 u 1014 1024  377   10.199   -0.050   0.300
-212.24.144.188  147.231.2.6      2 u  685 1024  377   13.352    2.022   1.733
*193.85.174.5    .GPS.            1 u  907 1024  377   17.377    0.045   1.871

Významy symbolů v tabulce: * udává aktuální zdroj pro synchronizaci času, + znamená záložní zdroj v případě, že by aktuální nebyl zrovna dostupný, - je ignorovaný zdroj, ale může se stát záložním zdrojem. IP addresa za prvním symbolem udává adresu NTP serveru. Druhá adresa ukazuje zdroj času pro váš NTP sever. Z mého výpisu je vidět, že aktuálním zdrojem pro můj NTP server je GPS signál. Může se tam klidně objevit i atomic clock. 

Nyní si náš čas necháme zobrazit:

date +"%FT%T%Z"

Teď když máme aktuální čas, je čas přistoupik ke konfiguraci lokálních zařízení. Nejdříve musím NTP serveru říct, kterým zařízením smí odpovídat. To provedeme opět v souboru ntp.conf:

nano /etc/ntp.conf

Přidáme adresy nebo rozsah adres, na které bude NTP server odpovídat. Najdeme v souboru řádky, které začínají slovem restrict a přidáme adresy nebo rozsah adres (tyto adresy si musíte upravit dle Vašeho rozsahu):

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0

Můj NTP server bude nyní reagovat na všechny zařízení z rozsahu 192.168.1.0 /24. V případě že chceme, aby NTP server odpovídal i na jiná zařízení (Cisco, Juniper, HP, Dell, ...) přidáme broadcastovou nebo multicastovou adresu: 

broadcast 192.168.1.255
broadcast 224.0.1.1

Opět ntp proces restartujeme, aby se změny projevily.

/etc/init.d/ntp server

Konfigurace PC

Teď je potřeba nastavit zdroj synchronizace času na našich zařízeních. 

Na počítaši s Windows 7 klikneme vpravo dole na liště na hodiny v otevřeném okně na Změnit nastavení data a času..., v otevřeném dialogovém okně pak Čas v Internetu.

Zvolíme Změnit nastavení a do položky Server, vyplníme IP adresu našeho Raspberry. Dáme Aktualizovat nyní, OK.

Od teď si tento počítač vyžádá vždy aktuální datum a čas právě z Raspberry. 

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.