Kategorie: PR články

Teambuilding

Teambuilding

Co je to temabuilding a k čemu slouží.

Teambuilding

Cílem teambuildingu je budování a rozvoj týmu zaměřený na zvýšení pracovního výkonu. Podstatou je učení se na základě vlastních prožitků. Jde o kombinaci akce a vzdělání. V náročných situacích a úkolech si účastníci vyzkouší jakým způsobem efektivně využívat spolupráce. Díky navozené atmosféře se účastníci poznávají mezi sebou a upevňují tak vztahy v pracovním týmu. Což následně vede k zvýšení pracovních výkonů.

Teambuilding se může například zaměřit na:

  • Sebepoznání členů týmu
  • Týmovou komunikaci
  • Efektivní rozdělování týmových rolí
  • Motivování týmů
  • Rozvoj schopnosti optimální práce s časem
  • Posílení vzájemné důvěry

K dosažení cílů teambuildingu dochází kombinací různých aktivit – komunikačních, strategických, adrenalinových, které poskytují podněty pro uvědomění si rezerv týmového fungování a nabízí tak možnosti dalšího rozvoje. Program bývá obvykle propojený s legendou, která umocňuje zážitek a pomáhá odpoutání se od pracovního prostředí.

Teambuilding je prostředkem rozvoje a vzdělání pro pracovní týmy, spolupracující oddělení, projektové týmy a další.  Ideální pro skupiny od 5 od 50 členů.

Komentáře rss


Nebyly přidány žádné komentáře.